·      Dyżur mediatora:

- w dniu 16 października 2018 r. w godzinach 13:00 – 15:00 dyżur pełnić będzie:

Pani Anna Mikołajewska-Pająk – pok. 103 (I piętro);

·      Dyżur Koordynator ds. mediacji w Sądzie Rejonowym w Końskich SSR Norbert Krawczyk dyżur pełnić będzie:

- w dniach 17-19 października 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 – pok. 210 (II piętro);