W dniu 19 października 2018 r. siedzibę Sądu Rejonowego w Końskich odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Numer 1 w Końskich. Pod opieką nauczycieli z w/w placówki Bożenny Wielgosińskiej, Elżbiety Sobczyk i Anny Teler – Bąk uczniowie uczestniczyli w prelekcji na temat zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wykład prowadził SSR Norbert Krawczyk.  Uczniowie zostali zapoznani ze strukturą sądownictwa, odpowiedzialności karną i osób nieletnich, poznali różne zawody prawnicze. Nadto z uwagi na trwający „Tydzień Mediacji 2018 r.” zostały im wyjaśnione kwestie związane z mediacją oraz sposobem rozwiązywania problemów na poziomie szkolnym (mediacja rówieśnicza). Następnie uczniowie wzięli udział w przeprowadzeniu fikcyjnej rozprawy sądowej dotyczącej przestępstwa stalkingu. W ten sposób wcielili się w rolę Prokuratora, Sądu, oskarżonego i jego obrońcy oraz świadków i biegłego. Spotkanie zakończyło się „ustnym sprawdzianem” z zakresu przedstawionych informacji związanych z edukacją prawną. Uczniowie zdali go z wyróżnieniem i zostali zaproszenie na kolejne wydarzenia dotyczące tej właśnie materii.

 

Z poważaniem

SSR Norbert Krawczyk