Unieważnienie ogłoszenia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z  2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Ochronę fizyczną wraz z monitoringiem Sądu Rejonowego w Końskich" (oznaczenie sprawy Adm-260-21/17)

 

Dokumenty:
 Pobierz plik

 Skan unieważnienia  plik pdf
Ogłoszenie. plik pdf
 Załącznik nr 1 - Formularz oferty  plik Word
 Załącznik nr 2 - Wzór umowy  plik Word
 Załącznik nr 1 do umowy  plik pdf
 Załącznik nr 2 do umowy  plik Word

 Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych zamówień

 plik Word